ترانزیستور دارلینگتون PNP

در حال نمایش 8 نتیجه


ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD682 100V 4A

232,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD682 100V 4A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 4A و Ft= 1 MHz و PD= 40W با پکیج TO-225AA

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A

116,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 8 A و PD=60W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB939 -60V -8A

1,740,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB939 -60V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-8A و FT=20Mhz و PC=45W با پکیج TO-251

ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB882 -60V -10A

1,740,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون 2SB882 -60V -10A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-10A و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت BDX30 -125V -5A

644,380 
ترانزیستور قدرت BDX30 -125V -5A نوع PNP دارای مقادیر VCE=-125V و IC=-5A و Ft=50 MHz و PT=50W با پکیج SOT-3

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW74 -45V -8A

348,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDW74 -45V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE=-45 V و IC=-8A و MHz و PT= 80W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD696 45V 5A

174,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD696 45V 5A نوع PNP دارای مقادیر VCE=45 V و IC= 5 A و Ft= 1 MHz و PC=70W با پکیج TO-220

ترانزیستور BD680

80,620 
ترانزیستور BD680 قدرت دارلینگتون 80V 4A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 80 V و IC= 4A و Ft= 1 MHz و PD= 40W با پکیج TO-225AA از برند ON