طبق قانون دوم نیوتون F=ma یا a=F/m . شتاب، باعث تولید نیرویی می‌شود که با ساختار تشخیص نیروی شتاب سنج، گرفته می‌شود. بنابراین، شتاب‌سنج در واقعیت نیرو را اندازه‌ می‌گیرد نه شتاب را. اساسا، شتاب سنج شتاب را به صورت غیر مستقیم از طریق نیروی اعمالی به یکی از محورهای شتاب‌سنج بدست می‌آورد…

ادامه مطلب

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

ماژول شتاب سنج سه محوره GY-291

788,940 

ماژول شتاب سنج سه محوره GY-291 دارای سنسور ADXL345، بازه‌ی اندازه‌گیری قابل تنظیم 2g± و 4g± و 8g± و 16g±، پروتکل I2C و SPI

سنسور شتاب سنج و مغناطیس سنج سه محوره LSM303DLHC

1,620,000 

سنسور شتاب سنج و مغناطیس سنج سه محوره LSM303DLHC، بازه‌ی اندازه گیری شتاب از 2G± تا 16G± و بازه اندازه گیری میدان مغناطیسی از 1.3± تا 8.1± گاوس، خروجی I2C

سنسور شتاب سنج یک محوره MMA1260EG

2,700,000 

سنسور شتاب سنج یک محوره MMA1260EG ، خروجی آنالوگ، بازه‌ی اندازه‌گیری 1.5g

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL50AH

1,350,000 

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL50AH با سه محور اندازه گیری و رنج اندازه گیری 50g±

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL335BCPZ

1,620,000 

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL335BCPZ با سه محور اندازه‌گیری، محدوده اندازه‌گیری 3g

سنسور شتاب سنج سه محوره ADXL345

540,000 

سنسور شتاب سنج سه محوره ADXL345BCCZ، بازه‌ی اندازه‌گیری قابل تنظیم 2g± و 4g± و 8g± و 16g±، پروتکل I2C و SPI

سنسور قطب نما و شیب سنج سه محوره HMC6343

28,579,499 

سنسور قطب‌نما و شیب سنج  سه محوره HMC6343 با دقت اندازه گیری رول و پیچ ±1 درجه، سمت ±2 درجه و خروجی I2C

سنسور شتاب سنج آنالوگ MMA1260D

4,050,000 

سنسور شتاب سنج آنالوگ MMA1260D با یک محور اندازه گیری، محدوده اندازه گیری 1.5g±

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL203CE

13,500,000 

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL203CE با دو محور اندازه گیری، محدوده اندازه گیری 1.7g±

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL354BEZ

21,654,000 

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL354BEZ، سه محور اندازه گیری، محدوده اندازه گیری 2g± و 4g±

سنسور شتاب سنج سه محوره ADXL355

21,600,000 

سنسور شتاب سنج سه محوره ADXL355، محدوده اندازه گیری 2g± و 4g± و 8g±، پروتکل های I2C و SPI

سنسور شتاب سنج آنالوگ ADXL330

1,890,000 

سنسور شتاب‌سنج آنالوگ ADXL330، سه محوره، خروجی آنالوگ