نمایش 1–12 از 31 نتیجه

رگولاتور RT9193-33GB LDO 3V3

108,000 

رگولاتور RT9193-33GB LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، سرعت بالا ، نویز پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 300 میلی آمپر

رگولاتور AP2115M-3.3TRG1 LDO 3V3

135,000 

رگولاتور AP2115M-3.3TRG1 LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و مینیمم جریان خروجی 1 آمپر

رگولاتور AMS1117 LDO 3V3

17,226 

رگولاتور AMS1117 LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 15 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 800 میلی آمپر

رگولاتور MIC5205-3.3BM5 LDO 3V3

116,100 

رگولاتور MIC5205-3.3BM5 LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 20 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 150 میلی آمپر

رگولاتور AMS1117 LDO 5V

27,000 

رگولاتور AMS1117 LDO 5V با ماکزیمم ولتاژ ورودی 15 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 800 میلی آمپر

رگولاتور LP2985-33DBVR LDO 3V3

110,700 

رگولاتور LP2985-33DBVR LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 16 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 150 میلی آمپر

رگولاتور NCP1117ST50T3G LDO 5V

81,000 

رگولاتور NCP1117ST50T3G LDO 5V با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 20 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 1 آمپر

رگولاتور XC6206P282MR LDO 2V8

243,000 

رگولاتور XC6206P282MR LDO 2V8 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 200 آمپر

رگولاتور MIC5528-3.3YMT-TR LDO 3V3

68,850 

رگولاتور MIC5528-3.3YMT-TR LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 500 میلی آمپر

رگولاتور ZXCL330E5TA LDO 3V3

67,500 

رگولاتور ZXCL330E5TA LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 5.5 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 100 میلی آمپر

رگولاتور TDA3663 LDO 3V3

148,500 

رگولاتور TDA3663 LDO 3V3 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 45 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 100 میلی آمپر

رگولاتور XC6206P152MR LDO 1V5

24,300 

رگولاتور XC6206P152MR LDO 1V5 با افت ولتاژ پایین ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 6 ولت و ماکزیمم جریان خروجی 250 میلی آمپر