نمایش 1–12 از 17 نتیجه

اسپیسر 30 میلی متر FM فلزی M3

22,140 

اسپیسر 30 میلی متر FM فلزی M3

اسپیسر 5 میلی متر FM فلزی M3

11,070 

اسپیسر 5 میلی متر FM فلزی M3

بسته 10 عددی پیچ خودرو 2.5x8mm

65,880 

بسته 10 عددی پیچ خودرو 2.5x8mmجنس برنج آبکاری شده، مناسب برای استفاده در ربات های مختلف و سایر استفاده ها ...

بسته 10 عددی مهره M2

40,500 

بسته 10 عددی مهره M2، با  توجه به جنس فلزی داری مقاومت مناسب برای نگهداری المان ها و همچین مقاومت مناسب در برابر انبساط های ناشی از دما است

بسته 10 عددی مهره M3

13,500 

بسته 10 عددی مهره M3

بسته 10عددی پیچ 15mm- M2

54,000 

بسته 10عددی پیچ M2 - از نوع چهار سو (فیلیپس) با طول 15 میلیمتر، مناسب برای استفاده در ربات های مختلف و سایر استفاده ها …

اسپیسر 12 میلی متر FF فلزی M3

11,880 

اسپیسر 12 میلی متر FF فلزی M3

اسپیسر 10 میلی متر FF فلزی M3

تماس بگیرید !

اسپیسر ۱۰ میلی متر FF فلزی M3

اسپیسر 8 میلی متر FF فلزی M3

تماس بگیرید !

اسپیسر ۸ میلی متر FF فلزی M3

اسپیسر 10 میلی متر FM فلزی M3

تماس بگیرید !

اسپیسر ۱۰ میلی متر FM فلزی M3

بسته 10 عددی پیچ M3 20mm

55,080 

بسته 10 عددی پیچ M3 20mm، از نوع چهار سو (فیلیپس)

بسته 10 عددی پیچ M3 30mm

81,270 

بسته 10 عددی پیچ M3 30mm جنس برنج آبکاری شده، از نوع چهارسو (فیلیپس)