نمایش دادن همه 4 نتیجه

مهره لید اسکرو T8 با گام 2

مهره لید اسکرو T8 با گام 2، جنس برنج، مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی

براکت نگه دارنده لید اسکرو

براکت نگه دارنده لید اسکرو برای فیکس کردن مجموعه لید اسکرو T8

مهره لید اسکرو T8 با گام 8

مهره لید اسکرو T8 با گام 8، جنس برنج، مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی

پیچ لید اسکرو گام 2

پیچ لید اسکرو گام 2 مناسب استفاده در پرینتر سه بعدی