فن 12 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

192,780 
فن 12 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 9 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 12 ولت FAN4020 مخصوص پرینتر سه بعدی

192,780 
فن 12 ولت FAN4020 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 20 میلیمتر

محافظ فن 4×4 سانتیمتر

108,000 
محافظ فن 4x4 سانتیمتر

فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

192,780 
فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 7 پره با ابعاد 40X40 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 24 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی

351,000 
فن 24 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 30X30 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن 12 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی

475,470 
فن 12 ولت FAN3010 مخصوص پرینتر سه بعدی، 5 پره با ابعاد 30X30 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر

فن خنک کننده CPU دارای سیستم Water Cooling

4,536,540 

فن خنک کننده CPU دارای سیستم Water Cooling در ابعاد 90mm

فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی

375,300 
فن 24 ولت FAN4010 مخصوص پرینتر سه بعدی با 9 پره و دارای ابعاد 40×40 و ضخامت 10 میلی‌متر

محافظ و نگهدارنده فن HOTEND

108,000 

محافظ و نگهدارنده فن HOTEND بر روی HOTEND وصل می شود و باعث عملکرد صحیح این قسمت از پرینتر سه بعدی می باشد