ارسال ویژه

و

پیک اقتصادی

مجموعه ردرونیک همواره متعهد به ارسال دقیق و سریع سفارشات شما در هر مقدار خرید است. 

ارسال رایگان

  • پیک تهران: برای کلیه خریدهای بالای 1000000 تومان در تهران تا وزن 2 کیلوگرم سفارش شما توسط پیک اقتصادی در ساعات تعیین‌شده به‌صورت رایگان حمل خواهد شد ولی اگر از پیک فوری استفاده نمایید فقط نیمی از هزینه پیک توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.
  • پست تهران: برای کلیه خریدهای بالای 1000000 تومان در تهران تا وزن 2 کیلوگرم هزینه ارسال توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.
  • پست و تیپاکس شهرستان: برای کلیه خریدهای بالای 1000000 تومان تا وزن 2 کیلوگرم هزینه ارسال توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.

ارسال نیم‌بها

  • پیک تهران: برای کلیه خریدهای بالای 500000 تومان در تهران تا وزن 2 کیلوگرم سفارش شما توسط پیک اقتصادی در ساعات تعیین‌شده به‌صورت نیم‌بها حمل خواهد شد ولی اگر از پیک فوری استفاده نمایید 25 درصد از هزینه پیک توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.
  • پست تهران: برای کلیه خریدهای بالای 500000 تومان در تهران تا وزن 2 کیلوگرم نیمی از هزینه ارسال توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.
  • پست و تیپاکس شهرستان برای کلیه خریدهای بالای 500000 تومان تا وزن 2 کیلوگرم نیمی از هزینه ارسال توسط ردرونیک پرداخت خواهد شد.

روش بعدی استفاده از پیک اقتصادی و ارسال‌های رایگان یا نیم‌بها استفاده از بن‌های تخفیف می‌باشد‌، در این روش میزان خرید مهم نمی‌باشد.

جهت استفاده از کد تخفیف ارسال رایگان اینجا کلیک کنید.